نام کاربری:   کلمه عبور:        کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  ثبت نام

بهترین پناهگاهدر شرح دعای هفدهم از صحیفه سجادیه در رابطه با شیطان، به عبارت هفتم رسیدیم که می گوید:

پرورگارا هر باطلی که او (شیطان ) آن را برای ما می آراید به ما بشناسان و چون شناساندی ما را از آن نگاه دار... .«تسویل» به معنی آراستن و جلوه دادن، یکی از مهم ترین روش های شیطان برای فریب آدمیان می باشد او با ترفند های خاص خود زشت را زیبا، باطل را حق و فانی و نابود شدنی را باقی و همیشگی جلوه می دهد.

انسان بر اساس سرشت الهی خویش، ذاتا از زشتی و پلیدی و گناه گریزان بوده و به صلاح و نیکی تمایل دارد و تا زمانی که این فطرت پاک، غبار اندود نگردد، آدمی از نهاد خویش دور نیفتاده به راحتی به سمت گناه نخواهد رفت. لذا شیطان با ترفند ویژه خود به میدان آمده و با آراستن و زیبا جلوه دادن این پلیدیها آنها را مقبول و مطبوع طبع آدمی می نماید.

در قرآن کریم آیه 25 سوره محمد (ص) آمده:

«آنانی که مرتد گشته و به عقب بازگشتند بعد از آنی که هدایت برایشان تبیین و روشن شده بود، شیطان بر ایشان به تصویرگری پرداخت و آرزوهایشان را طولانی ساخت».

در این آیه از قدرت تصویرگری شیطان حکایت گردیده که تا چه سان مردم را حتی پس از آنکه حق برایشان به اثبات رسیده باشد باز ایشان را به طولانی کردن آرزوها می فریبد و به باطل باز می گرداند.

ناگفته نماند منظور از هدایت (هدی) در این آیه بنابر روایت، ولایت علی (ع) می باشد کما این که از امام صادق(ع) نقل گردیده که: «هدی همانا سبیل علی ابن ابیطالب می باشد (تفسیر برهان ذیل آیه) و این نکته بار دیگر برهمان حقیقت همیشگی تاکید می نماید که شیطان بر جایی به کمین نمی نشیند جز صراط مستقیم ولایت و برای سد نمودن این طریق هر ابزاری را از جمله «تسویل و تصویرگری» به کار می گیرد و مردمان را اگرچه پیش از این به حقیقت رسیده باشند می فریبد و از تبعیت آن منصرف می نمایید. در هر صورت او از این شگرد خود همچنان ماهرانه بهره می گیرد تو گویی این جهان کارگاه تصویرگری و رنگرزی شیطان بوده و فرزندان آدم اغلب از پس حجاب هایی که وی مقابل دیدشان کشیده به دنیا می نگرند و بسیاری از ایشان تا لحظه مرگ نیز به حقیقت آن چه بدان دل بسته اند پی نمی برند!

به همین سبب وقتی به اطراف خود می نگری عده ای را مشاهده می نمایی که همه عمر و توانایی های جسمی و روحی خود را به کار انداخته و اشیا و اموالی را تهیه کرده و گرد خود جمع می کنند و با همه وجود به این وسایل دل می بندند و آن ها را اسباب فضیلت و احترام خود می پندارند؛ و یا گروهی را می بینی که برای اسم و رسم و القاب و سمت های پیش پا افتاده این دنیا چنان ارزش قایل شده اند که با جدیت به دستیافتن آن ها سرگرم گشته اند و عمر خود را صرف آن می نمایند.

گروه دیگری به اعمال و عادات ناپسند مشغول گردیده اند، که گویی نه تنها قبیح و پلید نیست بلکه به نوعی نشانه ی تمدن و ترقی و امروزی بودن شخص نیز هست!

مولا امیرالمومنین (ع)درباره این ویژگی شیطان به کمیل هشدار داده و چنین می فرماید: «ای کمیل! کلام خداوند را به یاد آور که فرمود: الشیطان سول لهم و املی لهم؛ شیطان گمراه کرد ایشان را و وانمود ساخت و به آرزو واداشت.

ای کمیل! شیطان بالطیف ترین حیله های خویش به سوی تو می آید و تو را امر می نماید به آن چه می داند تو به آن الفت یافته ای و عباداتی که رهایشان نمی کنی تا آن جا که تو گمان کنی او فرشته ای نیکو سیرت است (که تو را به طاعت گوشزد می کند) در حالی که او شیطان رجیم است پس وقتی که به او اعتماد و اطمینان پیدا کردی تو را به مهلکه های عظیمی دعوت می کند که امکان نجاتی برایت نیست (تحف العقول سفارش های علی (ع)به کمیل)

در هر صورت این پرده های تو در توی خیالی که چشم و گوش و حواس ما را پوشانیده،فریباتر و دل پسندتر از آنی است که ما متوجه حقیقت ماهیت پنهان در ورائ آن ها شویم و این تنها خداوند و نمایندگان معصوم اویند که قادرند چشمان ما را به روی حقیقت گشوده و واقعیت نا پیدای این جهان را نشانمان دهند.

کما این که گهگاه ائمه اطهار به نیروی الهی ولایت و قدرت امامت پرده از روی نمادهای رنگارنگ و فریبنده اشیاء و مسائل برداشته و باطن واقعی آن را به افراد نمایانده اند.

لذا بجاست که از پروردگارمان تمنا کنیم که ما را نسبت به وجود این چنین حجاب های فریبنده ای آگاهی و توجه داده و از خواب غفلت بیدارمان سازند البته نباید فراموش کرد که بسیاری از اوقات جاذبه دنیا به حدی افراد را ربوده و در خود غرق می کند که با خبر شدن از وجود این سراب ها نیز تاثیری در اعمال و رفتار شخص نخواهد گذاشت، به عبارت دیگر بیرون آمدن از چنین موانعی و رها گشتن از غل و زنجیر آن کاری نیست که خود به تنهایی قادر به انجامش باشیم، مگر آن که یک بار دیگر دست نیاز به سوی خداوند دراز کرده و از وی بخواهیم ما را درحصن حصین خویش پناه داده و در مقابل جلوه گری های شیطان حفظ نماید.

این حصار مستحکم ولایت و امامت مولایمان حجت بن الحسن العسکری علیه السلام است که مطمئن ترین پناهگاه می باشد. ما همواره و همیشه نیازمند آن وجود مقدس می باشیم تا به قدرت الهی خویش ما را از حیله و فریب شیطان آگاه و جلوه ها و جلوه گری های او را برما بی اثر سازد و با گشودن افق دلپذیر آخرت و نعمت های بی زوال آن نقش و نگارهای ابلیس را برایمان بیرنگ سازد.

منوی اصلی

ذره بین

موسی (ع) از شیطان پرسید:
به من خبر ده از گناهی که چون آدمیزاد انجام دهد، تو بر او مسلط می شوی؟
شیطان گفت: هنگامی که او بواسطه اعمال نیکی که انجام داده مغرور شود و گناهان خود را کوچک شمارد...

اصول کافی، ج۳، ص۴۲۹
پامبر اکرم(ص)