نام کاربری:   کلمه عبور:        کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  ثبت نام

منوی اصلی

ذره بین

برای مومنی نیست جز آنکه قلبش از درون دو گوش دارد، گوشی که وسواس خناس در آن می دمد و گوشی که فرشته در آن می دمد و خداوند مومن را به وسیله فرشته تقویت می کند.

اصول کافی ج3 ص369
امام صادق(ع)