نام کاربری:   کلمه عبور:        کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  ثبت نام

منوی اصلی

ذره بین

آیا چیزی به شما نیاموزم که از شرّ سلطان و شیطان در امان باشید؟
صبح زود صدقه دهید که روی ابلیس را سیاه می کند و در آن روز سطوت سلطان ستمگر را می شکند.
و محبت و دوستی در راه خدا و همکاری در اعمال شایسته را از دست ندهید که ریشه سلطان و شیطان را برکند.
و فراوان استغفار کنید که باعث محو گناهان می شود.

تحف العقول، ص۴۷۷
امام باقر(ع)